14 dagen bedenktijd!
Uiteraard doen wij er alles aan u tevreden te stellen. Indien u uw bestelling toch wilt annuleren dan kunt u aanspraak maken op uw herroepingsrecht binnen 14 dagen vanaf de dag van levering. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen te tijd om uw product retour te sturen.
Dit herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op bestellingen direct via onze webshop. Wilt u gebruik maken van dit recht neem dan contact op met info@onsveer.nl of gebruik hiervoor het onderstaand modelformulier voor herroeping.
De retour producten dienen onbeschadigd en goed verpakt, zoals bij aflevering retour geleverd te worden. Ga naar een PostNL servicepunt bij u in de buurt en frankeer het pakket voldoende.

Retouradres:
Ons Veer
Gastelsedijk Zuid 12a
4751VG Oud Gastel

Wanneer het retourpakket in goede staat is ontvangen storten wij het aankoopbedrag en de eventuele verzendkosten retour op uw rekening.Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. De kosten voor het retourneren van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Het retour transport kan ook door ons uitgevoerd worden, de transportkosten worden dan verrekend met het retour te storten bedrag.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van NAW-gegevens waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.
Ons Veer behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Ons Veer schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Ons Veer u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

Modelformulier voor herroeping.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Ons Veer
Gastelsedijk Zuid 12
4751VG Oud Gastel
info@onsveer.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.